Nästa möte

Föreningen Södra Latinares vårträff kommer att äga rum torsdagen den 31 maj 2018 kl. 18:00.

På programet står besök på Sven-Harrys i Vasaparken med en visning av Peter Dahl-utställningen.

Efter visningen tar vi en kort promenad till Restaurang Åberg & Nilsson på Vegagatan 15. Där väntar oss en måltid enligt nedan mat exkl. drycker
Alt 1 Lammrostbiff;
Alt 2 Fjällröding.
Pris för varje deltagande är 125 kr för visningen. Middagen kommer att kosta 235 kr för maten, som betalas direkt till restaurangen. Man kan välja att bara delta i visningen.

Beloppet sätts in på plusgirokonto 5 36 71 – 4 så att det är föreningens kassör tillhanda senast den 17 maj 2018. Har du inte betalt årsavgiften, lägger du till 200 kr vid inbetalningen. OBS! Glöm inte att ange ditt namn. Läs mer här