Nästa möte

Vårmötet beräknas gå av stapeln i maj i form av ett intressant studiebesök med efterföljande supé. Mer info kommer i god tid att finnas på denna sida.