Om byggnaden

Den här sidan är tänkt som ett arkiv för dokument om Södra Latin. För närvarande finns här två dokument:

Rektor Carl von Friesens årsredogörelse för det först läsåret i den nya byggnaden 1891 – 1892, som också innehåller en beskrivning av byggnaden med ritningar.

 Södra Latin 1891-92

Adjunkt P H Elanders beskrivning av Södra Latins skolhus från slutet av 1950-talet. 

Södra Latins_skolhus