Om föreningen

Föreningen Södra Latinare (FSL) bildades 1929 som en sammanslutning av skolans tidigare elever och personal.

Vid grundandet fastslogs att föreningens främsta syfte skulle vara att skapa en stipendiefond för Södra Latins elever och vara ett forum för samhörighet mellan skolans tidigare elever och personal.
Från 1946 ändrades huvudsyftet till att ekonomiskt stödja Södra Latins sommarhem på Värmdö, men sommarhemmet såldes på 1970-talet. Tidigare stödde FSL främst rektors hjälpkassa som var avsedd att ge stöd åt elever med speciella ekonomiska svårigheter. Detta löses numera på annat sätt, och dessa pengar används numera till stipendier.

Många tappar redan efter några år kontakten med sina gamla skolkamrater, ofta beroende på att ingen tar initiativet till återsamling. Här fungerar Föreningen Södra Latinare som motor för återseenden.
Två gånger varje år kallar föreningen till sammankomster.
Den tredje fredagen i november hålls årsmöte i Södra Latins aula. Några av skolans elever underhåller, oftast med musikaliska inslag. Därefter beger vi oss till matsalen för att inta en supé under glada former. Minnen ventileras, historier berättas och skrattsalvorna avlöser varandra.

På våren träffas vi igen. Då gör vi oftast studiebesök på ett intressant ställe. De senaste åren har vi bland annat besökt Spritmuseet, Statens Ljud- och Bildarkiv, Bellmanhuset på Urvädersgränd och Moderna Museet. Därefter drar vi vidare till en närbelägen restaurang och fortsätter kvällen under glada och trivsamma former.