Om föreningen

Föreningen Södra Latinare (FSL) bildades 1929 som en sammanslutning av skolans tidigare elever och personal.

På våren, senast under maj, hålls årsmöte i Södra Latins aula. Några av skolans elever underhåller, oftast med musikaliska inslag.  De som vill intar efter mötet en gemensam måltid på någon närbelägen lokal. Det brukar vara god stämning när minnen ventileras.

Utöver medlemsträffar ser föreningen det som en viktig uppgift att ge priser och stipendier till eleverna i Södra Latin. Sedan 2017 delar vi årligen ut elevstipendier    i storleksordningen 12 000 kr i FSL:s namn. Priserna ges för bästa prestation under året inom respektive programområde och alla elever och lärare inbjuds att föreslå pristagare. FSL bidrar vidare tillsammans med Målsmännens förening på Södra Latin till ett årligt Tranströmerstipendium. Stipendiet delas ut efter en tävling som är öppen för alla elever i årskurs 2. Deltagarna skickar in litterära bidrag på ett för året givet tema.

Utöver årsmötet strävar styrelsen efter att arrangera två sammankomster för medlemmarna under hösten och en eller två under våren. Det kan handla om studiebesök på något intressant ställe eller föredrag av någon med anknytning till skolan som har intressanta saker att berätta. Även dessa sammankomster brukar följas av en gemensam måltid nära platsen för sammankomsten. Exempel på arrangemang under senare tid är en sammankomst med Södra latinaren, musikproducenten m.m. Bengt Palmers och studiebesök på Nya Karolinska sjukhuset.

Vi gör vanligen fem eller sex utskick till medlemmarna per år med information om genomförda eller kommande aktiviteter m.m. De flesta av medlemmarna når vi med e-post, men det finns också de som inte har lämnat någon fungerande e-postadress. Det rör sig om ca 45 medlemmar som vi skickar vanlig post till. För 2022 uppgick merkostnaden  för utskicken till dem som inte lämnat fungerande e-postadresser till ca 13 000 kr. Det är en inte försumbar del av föreningens ekonomi och det är pengar som skulle kunna användas mycket bättre. Därför vädjar vi till er som får utskicken med vanlig post att snarast se till att vi i fortsättningen kan nå er med e-post.