Styrelse

STYRELSE 2017/2018
ORDINARIE LEDAMÖTER
Peter Lundborg Ordförande
Telefon: 08-645 36 40
E-post: peter.lundborg@bredband.net

Bo Lindörn Vice Ordförande
Telefon: 08-54 24 21 09
E-post: bo_lindorn@msn.com

Frank Walterson Sekreterare
Telefon: 08-87 56 93
E-post: frank.waltersson@bredband.net

Lars Fagerstedt Kassör
Telefon: 08-53252924
Mobil: 073-5957305
E-post: lars@fagerstedt.se

Arne Kallin Klubbmästare
E-post: arn.eka@hotmail.com

Gunilla Nirman Klubbmästare
Telefon: 08 – 93 19 03
E-post: gunillanirman@outlook.com

Jill Linnér Ledamot
E-post: jill.linner@gmail.com

ADJUNGERAD LEDAMOT
Michael O’Brien, administrativ chef

FÖRENINGEN KAN DESSUTOM NÅS PÅ SÖDRA LATINS KANSLI
Adress: Skaraborgsgatan 14, Box 117 13, 118 93 Stockholm
Telefon: 08-508 408 00
Fax: 08-508 408 05
E-post: sodralatin.son@stockholm.se