Hem

Föreningen Södra Latinare (FSL) bildades 1929 som en sammanslutning av skolans tidigare elever och personal. Föreningens syfte är att ge stöd åt elever med speciella ekonomiska svårigheter samt att vara ett forum för samhörighet mellan skolans tidigare elever och personal.

Föreningen Södra Latinares Stadgar

Har du frågor besvaras de gärna av föreningens sekreterare Frank Walterson.
Adress och telefonnummer hittar du under Styrelse