På gång

 

Tisdagen den 20 februari kl. 18.

Föredrag med bildvisning av Södralatinaren Johan Haage 18 i sal A324 (hiss finns) i skolan. Gemensam middag på närbelägen krog efteråt. Johan ledde en mycket uppskattad stadsvandring i Mariakvarteren i höstas och fortsätter nu att berätta mer och visa bilder från kvarteren kring Södra Latin.

Anmälan till frank.waltersson@gmail.com eller per post till Frank Waltersson, Bällstavägen 190, 168 59 Bromma senast den 10 februari. Det är mycket viktigt att du också anger om du önskar delta i den gemensamma middagen, där var och en betalar för sig själv.

Årsmöte torsdagen 25 april kl.18

FSL:s 94:e årsmöte äger rum torsdagen den 25 april kl. 18 i skolans aula. Vi hoppas få njuta av några duktiga elevers musicerande i samband därmed. Vi planerar också ett tungt nostalgiskt inslag på årsmötet, liksom en traditionell årsmötesmiddag på lokal.

Boka dagen redan nu! Formell inbjudan kommer senare.

Har du något förslag på nya ledamöter i styrelsen, så kontakta valberedningens ordförande Dan Fränkel på e-post : 100dan.frankel@gmail.com